A A A A A

Verš ze dne

Zacharjáš 8:21
a budou chodit obyvatelé jednoho do druhého s výrokem: Půjdeme spěšně uprošovat Hospodina, a no, hledat Hospodina zástupů, půjdu i já.