A A A A A

Verš ze dne

2 Petrův 1:21
Proroctví přece nikdy nebylo proneseno vůlí člověka, nýbrž svatí Boží lidé promlouvali pod mocí Svatého Ducha.