A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 26:20
Tobě, mé srdce, řekl: Hledejte mou tvář! Budu, Hospodine, tvou tvář hledat;