A A A A A

Verš ze dne

3 Mojžíšova 19:32
Před šedinami budeš povstávat a mít ohled na osobu starce, neboť budeš mít úctu před svým Bohem; já jsem Hospodin.