A A A A A

Verš ze dne

Římanům 2:6
jenž každému odplatí podle jeho činů: