A A A A A

Verš ze dne

Jan 7:37
A v poslední, veliký den toho svátku Ježíš stál a zvolal, pravě: Žízní-li kdo, nechť přichází ke mně a pije!