A A A A A

Verš ze dne

Jan 6:68
Šimon-Petr mu odpověděl: Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života