A A A A A

Verš ze dne

Jan 6:66
Od toho času odešli mnozí z jeho učedníků nazpět a již s ním nechodili.