A A A A A

Verš ze dne

Matouš 11:28
Všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi náklady, pojďte ke mně a já vám dám oddech;