A A A A A

Verš ze dne

Matouš ६:१४
Odpustíte-li totiž lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám,