A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 68:9
Přívalem štědrosti jsi skrápěl, Bože, své dědictví, unavilo-li se, tys je posílil,