A A A A A

Verš ze dne

Jan 4:24
Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musejí se klanět v duchu a pravdě.