A A A A A

Verš ze dne

Přísloví 11:25
Duše štědrá se bude mít dobře, a zavlažující - i on bude skrápěn.