A A A A A

Verš ze dne

2 Timoteovi 1:16
Kéž Pán udělí smilování domu Onésiforovu, protože on mě často osvěžil a za můj řetěz se nestyděl,