A A A A A

Verš ze dne

Římanům 15:32
abych k vám podle Boží vůle přišel s radostí a s vámi se zotavil.