A A A A A

Verš ze dne

Marek ௧௦:௧௩
I přinášeli mu děťátka, aby se jich dotýkal, učedníci však okřikovali ty, kdo je přinášeli.