A A A A A

Verš ze dne

Přísloví 6:28
Může-li kdo chodit po žhavém uhlí, aniž se mohou ožehnout jeho nohy?