A A A A A

Verš ze dne

Galatským 5:1
K té svobodě nás vysvobodil Kristus; držte se tedy a nezaplétejte se zase ve jho nevolnictví.