A A A A A

Verš ze dne

Ezechiel ٣٦:٢٣
chci tedy posvětit své veliké jméno, jež bylo mezi národy znesvěceno, jež jste vprostřed nich znesvětili, takže národy poznají, že já jsem Hospodin, prohlášeno Pánem, Hospodinem, v uznání mne za svatého mezi vámi před jejich očima.