A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 71:9
Kéž mě nezahazuješ v době stáří, kéž mě za zanikání mé síly neopouštíš,