A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské २:१७
A v posledních dnech bude, praví Bůh, že ze svého Ducha vyliji na všechno maso, a vaši synové a vaše dcery budou prorokovat a vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starší budou snívat sny,