A A A A A

Verš ze dne

1 Timoteovi 5:1
Na staršího se nerozkřikuj, nýbrž ho napomínej jako otce, mladší muže jako bratry,