A A A A A

Verš ze dne

Izajáš 6:8
A uslyšel jsem hlas Páně, řkoucí: Koho mám poslat a kdo nám půjde? I řekl jsem: Hle, já, pošli mě.