A A A A A

Verš ze dne

Galatským 6:7
Nemylte se, Bohu se nelze pošklebovat; ano, cokoli bude člověk sít, to bude i žnout,