A A A A A

Verš ze dne

Římanům 6:5
ano, jsme-li s ním ztotožněni zobrazením jeho smrti, bude s námi tak i co do opětovného vstání,