A A A A A

Verš ze dne

Galatským 6:10
tak tedy, jak máme příležitost, působme to, co je dobré, vůči všem, zejména však vůči příslušníkům domácnosti víry.