A A A A A

Verš ze dne

1 Tesalonickým 5:9
protože nás Bůh neurčil k hněvu, nýbrž k nabytí záchrany skrze našeho Pána Ježíše Krista,