A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 5:7
a všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť jemu na vás záleží.