A A A A A

Verš ze dne

Římanům 5:5
a naděje nezostuzuje, protože skrze Svatého Ducha, jenž nám byl dán, je v našich srdcích rozlita Boží láska.