A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 5:30
Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, jehož vy jste pověšením na dřevo utratili -