A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 5:29
Petr však a apoštolové v odpověď řekli: Poslušnost nutno prokazovat raději Bohu než lidem.