A A A A A

Verš ze dne

Matouš 5:28
Já však vám pravím, že každý, kdo na ženu hledí tak, že po ní zatouží, se s ní ve svém srdci již cizoložství dopustil.