A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 5:27
A po těchto věcech vyšel a zpozoroval dávkového výběrčího jménem Levi, sedícího při dávkové pokladně, a řekl mu: Pojď za mnou.