A A A A A

Verš ze dne

Kazatel 5:2
nechť nedáváš svým ústům ukvapovat se a svému srdci spěchat k vynášení slova před Boží tváří, neboť Bůh je v nebesích a ty na zemi, proto nechť tvých slov je málo.