A A A A A

Verš ze dne

Ámos 5:14
vyhledávejte dobro a nikoli zlo, abyste mohli žít a aby Hospodin, Bůh zástupů, byl tak s vámi, jak říkáte.