A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 5:11
A všichni na tebe spoléhající se budou radovat, navždy budou plesat, i budeš nad nimi prostírat clonu a milující tvé jméno budou v tobě jásat,