A A A A A

Verš ze dne

Římanům 1:1
Pavel, nevolník Ježíše Krista, povolaný apoštol, oddělený k Boží blahé zvěsti,