A A A A A

Verš ze dne

Koloským ४:५
Vůči těm, kdo jsou venku, choďte v moudrosti, využívajíce příležitosti;