A A A A A

Verš ze dne

Římanům 4:25
jenž byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.