A A A A A

Verš ze dne

Jan 4:23
Ale přichází a nyní je hodina, kdy se opravdoví klanitelé budou Otci klanět v duchu a pravdě, neboť Otec takovéto i vyhledává jakožto ty, kteří by se mu klaněli.