A A A A A

Verš ze dne

1 Tesalonickým 4:14
Věříme-li přece, že Ježíš umřel a opět vstal, přivede s ním tak Bůh i ty, kteří skrze Ježíše zesnuli.