A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 4:1
(Řediteli hudby; při strunových nástrojích. Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Když budu volat, odpovídej mi, Bože mé spravedlnosti! V tísni jsi mi zjednal prostor; buď mi milostiv a slyš mou modlitbu!