A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 4:12
a v žádném druhém pomoci není, neboť ani není jiného jména pod nebem, jež by bylo dáno mezi lidmi, v němž by nám mělo být pomoženo.