A A A A A

Verš ze dne

Koloským 1:15
jenž je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření,