A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 121:7
Hospodin tě bude střežit přede vším zlem, bude střežit tvou duši,