A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův ๓:๑๕
nýbrž PÁNA, KRISTA, v svých srdcích posvěťte a vždy buďte připraveni k odpovědi každému, kdo po vás žádá vysvětlení stran naděje, jež je ve vás, ale s tichostí a bázní,