A A A A A

Verš ze dne

Galatským ๖:๖
Ten pak, kdo je vyučován ve slovu, nechť se s tím, kdo vyučuje, ve všech dobrých věcech sdílí.