A A A A A

Verš ze dne

Římanům 12:9
Láska budiž nepředstíraná, štiťte se zla, lněte k dobru,