A A A A A

Verš ze dne

Římanům ۱۲:۹
Láska budiž nepředstíraná, štiťte se zla, lněte k dobru,