A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 15:4
v jeho očích je opovrženíhodný v nepřízni, a le majících Hospodina v úctě si váží, přisáhne- li k poškození, nemění,